Učit se, učit se, učit se… Víte, jak na to?

14. dubna 2015 19:46 | Renáta Mikulová učení učební styly auditivní vizuální kinestetický

Učení. Tolik neoblíbená věc mnoha školáků. Pojďte si přečíst, co všechno studenty při učení ovlivňuje a jaký styl učení by pro ně mohl být ten nejlepší.

Každý člověk se po celý život neustále mění. Tyto změny jsou způsobeny mnoha faktory, mezi kterými hraje významnou roli učení. Lidé si na základě životních zkušeností osvojují nové dovednosti, znalosti a postoje. Učí se, jak jednat s lidmi a řešit nejrůznější problémy. Tyto naše životní zkušenosti ovlivňují mimo jiné naše citové prožívání a podílejí se na formování naší osobnosti. Učení je proces, který nám vlastně slouží k tomu, abychom byli schopni přizpůsobovat se změnám a novým situacím. Je dokázáno, že ho lze rozvíjet až do věku nejvyššího stáří.

Učení je složitý proces

Učení akademické, které je důvěrné známé spíše studentům středních a vysokých škol, má čtyři základní fáze:

  1. Fázi motivační, kdy se student teprve rozhoduje, co se bude učit a proč. Pokud je jeho motivace k nějakému konkrétnímu učení nízká, často dochází k tomu, že učení odkládá nebo se mu mnoha způsoby vyhýbá.
  2. Poté následuje fáze poznávací. Žák nebo student se během této fáze snaží porozumět problematice, kterou se chce naučit nebo hledá souvislosti problémy, který se chystá vyřešit.
  3. Třetí fází je fáze výkonná, kdy se řeší konkrétní metodou, která byla navržena v předchozí fází.
  4. Poslední fází nemůže být nic jiného, než fáze reprodukční, neboť je nutné ověřit si, zda jsme dané problematice, látce nebo problému opravdu správně porozuměli a správně je vyřešili.

Učení ovlivňujeme každou chvíli

Učení samozřejmě nezávisí jen na inteligenci, jak mnozí studenti předpokládají. Tento proces je ovlivňován mnoha faktory. Mezi ty nejvýznamnější patří celkový tělesný a psychický stav člověka. Všichni asi víme, že když jsme nemocní nebo nás zasáhla nějaká událost, tak se nám učí podstatně hůře, než když jsme zdraví a dobře naladěni.

Samozřejmě je také důležité prostředí a klima, ve kterém se učíme. Pokud se učíme někde, kde nás znervózňuje hluk nebo nás rozptyluje něco jiného, náš výkon nebude tak dobrý jako kdybychom se učili na místě, kde máme klid, veškeré dostupné zdroje a nic nás rušit nebude. Ač se to nezdá, tak proces učení ovlivňujeme my sami tím, jaký vztah k učení vlastně máme, jak moc jsme k němu motivováni a jak se nám při něm vedlo v minulosti.

V pozitivním smyslu můžeme tento proces ovlivnit kvalitní stravou, zdravým spánkem či dostatkem pohybu. Něco do sebe mají ale i pravidelné přestávky mezi učením, jeho pravidelné opakování a také denní doba, kdy se učíme.

Lépe vidět či slyšet?

Učení styly by se daly rozdělit na tři základní kategorie a to na styly:

  • vizuální,
  • auditivní a
  • kinestetický.

Vizuální styl učení je vhodný pro studenty, kteří nejlépe danou problematiku pochopí díky různým grafům, časovým osám nebo díky tomu, že danou látku čtou z učebnice. Druhým stylem je auditivní neboli sluchový styl učení, který nejlépe uplatní jedinci, kterým vyhovuje, když jim látku někdo vykládá a oni mohou poslouchat, čímž nejlépe porozumí problému. Posledním typem je kinestetický styl. Ten je často nazýván jako pohybový či také jako názorný. Zde k pochopení látky nebo problému dochází právě díky názorným ukázkám.

Většina lidí nemá čistě jeden učební styl, ale často uplatňuje jejich kombinace, nejčastěji kombinaci stylu vizuálního a sluchového. Samozřejmě záleží i na tom, co se zrovna chceme naučit, neboť u každého učiva je efektivnější jiný styl učení.

ZDROJE:

Hartl P. (2004) Psychologický slovník, Praha: Portál
Plháková A. (2005) Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia

Publikováno
V rubrikách Magazín