Strach z porodu. Čeho se ženy nejvíce obávají?

Tokofobie neboli strach z porodu. Jedná se o přirozenou reakci mysli nebo o neadekvátní úzkost? Čeho se ženy nejvíce obávají a jak těmto myšlenkám čelit?

Slova tokofobie a maieusiofobie mají stejný význam a tím je chorobný strach z porodu. Vědecké výzkumy dokazují, že až 80 procent žen prožilo v těhotenství mírný strach a obavy a 20 procent žen zažilo střední až intenzivní strach z porodu. Při této míře strachu je velice důležitá podpora jak ze strany rodiny, tak i lékařů.

Když je strach příliš silný

Chorobným strachem z porodu trpí přibližně dvě procenta žen. Ženy postižené tokofobií se i přes nízkou úmrtnost žen a dětí při porodu obávají právě smrti nebo vážného fyzického poškození sebe nebo svého dítěte.

Tokofobii tedy můžeme definovat jako chorobný strach, při kterém se ženy vyhýbají těhotenství a porodu. To je v ženském světě obrovský paradox, neboť většina žen touží po potomkovi, ale pociťují strach z reprodukce.

Vědecké výzkumy dokazují, že až 80 procent žen prožilo v těhotenství mírný strach a obavy a 20 procent žen zažilo střední až intenzivní strach z porodu.

Tuto úzkostnou poruchu můžeme rozdělit na tři základní typy a to na:

 • primární
 • sekundární
 • terciální tokofobii.

Příčinou primární tokofobie, která se vyvíjí už od adolescence ženy, bývá nejčastěji traumatický zážitek, jakým může být například znásilnění.

Sekundární tokofobie se může rozvinout v případě, že žena v předcházejícím těhotenství potratila ve vysokém stádiu těhotenství nebo dokonce porodila mrtvé dítě.

Terciální stupeň tokofobie je projevem depresivního onemocnění ženy.

Věci, kterých se ženy obávají nejvíce

Existuje celkem pět skupin strachu, kterých se ženy nejvíce obávají. Do první skupiny s názvem porod patří zejména bolest, dlouho trvající porod, panika a ztráta kontroly během porodu, pocit neschopnosti a nezpůsobilosti, natrhnutí nebo nastřihnutí hráze, strach z nesprávného tlačení a dýchání a pozdní odjezd do porodnice.

Druhou skupinou, které se ženy obávají, je vlastní zdraví a zdraví dítěte. Sem se řadí zejména strach z porození mrtvého dítěte, poranění dítěte během porodu, možného postižení dítěte a z problémů, které by mohly vzniknout při porodu.

Dále se ženy obávají syndromu náhlého úmrtí, které novorozence může postihnout po narození. Pro předcházení těchto problémů jsou ale k dispozici monitory dechu. Ty snímají dech a životní funkce dítěte a v případě, že se něco děje, rodiče upozorní. Kromě postýlkových monitorů jsou oblíbené monitory dechu na nohu.

Další skupina zahrnuje obavy týkající se zdravotního personálu. Těhotné ženy se obávají možné nevlídnosti personálu v porodnici, dále toho, že se nebudou moci podílet na rozhodování, velký strach je také přikládán nepřítomnosti personálu a tedy osamocenosti a také se rodičky obávají, že jejich kladené dotazy mohou personálu připadat primitivní.

Předposlední skupina zahrnuje obavy týkající se rodinného života. Rodičky se obávají o partnerský a sexuální život a samozřejmě o péči a výchovu dítěte. Poslední skupina obav zahrnuje strach z možnosti, že by žena musela při komplikacích podstoupit neplánovaný císařský řez.

Léčba aneb nebojte se!

V mnoha případech lze tokofobii předejít. Za klasickou léčbu je považována kognitivně behaviorální terapie, která slouží nejen k léčbě tokofobie, ale i jiných fobií a úzkostných poruch.

Za jistou prevenci se dají považovat předporodní kurzy, kde rodička získá potřebné informace, může klást své dotazy jak na odborníky, tak i na zkušené rodičky, což může vést k uklidnění nebo k zmírnění strachu z porodu.

Ženy se zde naučí zvládat bolest, která je čeká při porodu, a také zde získají zkušenosti jejich partneři, kteří se naučí, jak poskytovat budoucí matce podporu. To vše podle vědeckých poznatků vede k menší úzkosti a větší spokojenosti po porodu.

Historie porodů

Porod je součástí lidské historie již po staletí a v průběhu času se v mnoha ohledech vyvíjel. Od starověkých porodních asistentek až po moderní lékařské technologie prošel porod mnoha změnami a každá doba zanechala na této důležité události vlastní stopy.

Ve starověku byl porod komunitní událostí a obvykle se odehrával v domě matky. Primárním ošetřovatelem byly porodní báby, které matce pomáhaly během porodu, porodu i v poporodním období.

Starověké porodní báby měly v této oblasti velké znalosti a zkušenosti a často byly volány na pomoc v komplikovaných případech.

Ve středověku se porod stal spíše lékařskou událostí. Větší roli v něm začali hrát lékaři a chirurgové a začaly se častěji používat kleště a další nástroje.

V 19. století se porod přesunul do nemocničního prostředí a role lékaře a porodní asistentky se vyvíjela. Začala se častěji používat lékařská technika a k dispozici byly vymoženosti jako anestezie, antibiotika a krevní transfuze, které přispěly k bezpečnějšímu porodu.

Dnes je porod stále lékařskou událostí, ale důraz je nyní kladen spíše na pohodlí a bezpečnost matky a dítěte. Moderní lékařské technologie, jako je ultrazvuk a monitorování plodu, učinily porod bezpečnějším a pohodlnějším a klade se větší důraz na vzdělávání matek v oblasti porodu.

Porod se v průběhu staletí hodně změnil, ale jedna věc zůstala stejná: je to jedinečná a výjimečná událost, která znamená začátek nového života. Bez ohledu na to, jak moc se tento proces změnil díky technologiím, je porod stále zázrakem života a okamžikem, na který se bude vzpomínat celý život.

Jak se připravit na porod?

Příprava na porod může být zdrcující zážitek, ale existují kroky, které můžete podniknout, abyste se co nejméně stresovala.

 • Naučte se základní informace. Absolvujte porodní kurz, abyste se seznámila s fázemi porodu, dechovými a relaxačními technikami a s tím, co můžete v průběhu porodu očekávat.
 • Vyberte si poskytovatele péče. Poskytovatel péče bude důležitou součástí vašeho porodního týmu, proto se ujistěte, že jste si našla někoho, komu důvěřujete a s kým se cítíte dobře.
 • Mějte plán. Promluvte si s poskytovatelem péče o svém porodním plánu a preferencích a ujistěte se, že víte, co můžete očekávat v případě porodu císařským řezem.
 • Promluvte si se svým partnerem. Ujistěte se, že jste s partnerem na stejné vlně ohledně porodního plánu a toho, co můžete očekávat.
 • Udělejte si zásoby materiálu. Ujistěte se, že máte vše, co na velký den potřebujete, včetně tašky do porodnice, pohodlného oblečení a občerstvení.
 • Uvolněte se a pečujte o sebe. Udělejte si čas na relaxaci, zajděte si na masáž a užijte si čas s partnerem. Dbejte na to, abyste si dostatečně odpočinula a zůstala hydratovaná.

Porod je jedinečný a výjimečný zážitek a díky správné přípravě ho můžete vést co nejméně stresujícím způsobem. Dodržováním těchto rad budete na dobré cestě ke šťastnému a zdravému porodu.

Porod – zajímavosti

Porod je pro mnoho rodičů událostí, která jim změní život. Je to kouzelný okamžik plný radosti a vzrušení, ale pro mnoho nastávajících maminek může být také tak trochu záhadou.

 • Průměrná délka porodu je 14,6 hodiny. U některých rodiček může porod trvat až 24 hodin nebo i déle. Je důležité si uvědomit, že každý porod je jiný, takže délka porodu se může značně lišit.
 • Není neobvyklé, že se u rodiček objeví „falešný porod“ neboli kontrakce, které nejsou spojeny s nástupem porodu. Falešné porodní kontrakce mohou být bolestivé, ale nepovedou k porodu dítěte.
 • Placenta je orgán, který se vytváří v děloze během těhotenství a je zodpovědný za poskytování výživy dítěti. Po porodu je placenta vyloučena z těla.
 • Nejčastější komplikací při porodu je tísnivá situace plodu, která nastává, když dítě během porodu nedostává dostatek kyslíku. To může vést k lékařským zásahům, jako je císařský řez nebo klešťový porod.
 • Poporodní bolesti jsou normální a běžnou zkušeností novopečených matek. Jsou způsobeny tím, že se děloha stáhne do velikosti před těhotenstvím, a mohou být poměrně bolestivé.
 • Mnoho novopečených matek po porodu zažívá „baby blues“. Jedná se o dočasné období smutku a úzkosti, které obvykle během několika dnů nebo týdnů odezní.
 • Nezřídka se u novopečených matek objevuje poporodní deprese, což je závažnější forma deprese, která může trvat týdny nebo měsíce. Pokud se u vás poporodní deprese objeví, je důležité vyhledat pomoc poskytovatele zdravotní péče.

Porod je zázračná událost, která může být plná radosti i nejistoty. Znalost některých z těchto zajímavých faktů o porodu může nastávajícím matkám pomoci připravit se na cestu, která je čeká.

ZDROJE:

Hartl P. (2004) – Psychologický slovník, Praha: Portál

Praško J. (2008) – Specifické fobie, Praha: Portál

Praško J. (2006) – Úzkost a obavy, Praha: Portál

Melender H. L. (2002) – Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women, str. 101 – 111

© 2023 Vozo.cz | Nakódoval Leoš Lang