Sourozenecké konstelace II. – prostřední dítě

16. listopadu 2014 20:55 | Mgr. Andrea Matysková sourozenci Adler

Psychologové tvrdí, že postavení v rodině má zásadní význam pro budoucnost dítěte. Co je na tom pravdy u druhorozených, tedy prostředních dětí?

Dle Lemana (1997) nelze prostřední dítě tak snad rozpoznat a popsat obdobně jako nejstarší nebo nejmladší sourozence. Při kontaktu s prostředním nebo také druhorozeným dítětem, byste měli myslet na tzv. rozvětvovací efekt. Jde o myšlenku, že druhorozené dítě se nechá nejvíce ovlivňovat dítětem nejstarším, třetí narozené tím, kdo se narodil druhý, atd. Dítě si hledá vzor a logicky ho vidí ve svém starším sourozenci. Vycítí, jestli s ním může soupeřit, jestliže ano, jde do toho. Pokud mladší sourozenec zjistí, že ten starší je chytřejší a silnější, vzdá to a jde si svou cestou, často diametrálně odlišnou.

Druhorozené dítě bývá vystaveno velkému tlaku a v mnoha ohledech zůstává hádankou. Často se cítí být stáhnuté zvrchu i zespodu. V rodině se cítí často odstrčené a hledají si pevná důvěrná přátelství mimo rodinu. S tím souvisí i to, že prostřední děti odcházejí z domu jako první. Na druhou stranu, prostřední děti bývají dobří vyjednavači. Studie dále ukazují, že prostřední děti bývají nejuzavřenější, striktně monogamní, bývají často v rozpacích, ale nepřiznají to. Mají oproti nejstarším a nejmladším tu výhodu, že nemají tolik problémů, navíc starší sourozenec mu usnadňuje cestu životem, odstraňuje mu barikády například v chování rodičů, v jejich příkazech a zákazech.

Psychologií sourozeneckých konstelací se mezi prvními zabýval Adler Alfred, který tvrdil, že prostřední děti mají velmi dobrou pozici, která je naučí mnohému pro život. Daly by se popsat jedním slovem a to „vyrovnaní“.

Tipy pro prostřední sourozence:

•využijte vaší schopnosti jednat s lidmi;

•máte k životu vlastní přístup, snažte si ho co nejvíce udržet, zaměstnavatelé hledají lidi s otevřeným pohledem na věc;

•nenechejte se nikdy srovnávat s ostatními;

•dávejte více najevo své názory a přesvědčení. Jestli máte pocit, že vás neposlouchal nikdo v rodině, existují lidé, kteří vaše myšlenky ocení!

ZDROJE:

Dalloz, D., (2002). Žárlivost a rivalita. Praha:Portál.Leman, K., (1997). Sourozenecké konstelace. Praha:Portál.

Prekopová, J., (2009). Prvorozené dítě. Praha:Portál.

Publikováno
V rubrikách Magazín