Pomočování u dětí je nutné řešit včas s lékařem

Pomočování u dětí je velice choulostivý, ovšem častý problém mnoha rodin. Je možno se enurézy zbavit? Slyšeli jste o enuretickém alarmu? Pokud ne, rozhodně čtěte dál.

Noční pomočování u dětí, odborně řečeno enuréza, je častým problémem mnoha maminek a rodin. Jde o noční pomočování u dětí ve věku, kdy by již měly umět močení ovládat.

Samozřejmě není třeba se děsit, pokud se dítě v předškolním věku jednou pomočí. Pokud se to pravidelně neopakuje, není třeba se strachovat.

Dítě na tuto situaci reaguje často velmi emotivně a citlivě, je tedy důležité, aby mu bylo vysvětleno, že se nic neděje, že se to občas prostě stane.

Včasné rozpoznání problému

Pokud ovšem k nočnímu pomočování dochází častěji v předškolním věku, je dobré navštívit lékaře. Včasné řešení tohoto problému je nezbytné, neboť kdyby pomočování přetrvávalo i po nástupu do školy, dítě by mohlo mít po celý zbytek života psychické následky.

Enuréza je diagnostikována u těch dětí, které se pomočily více než dvakrát za posledního půl roku. Někdy se můžeme setkat s diagnózou enurézy v případě, že se dítě pomočuje ještě častěji, přibližně dvakrát do měsíce.

Enurézu jako takovou rozdělujeme na denní a noční. Schopnost udržet moč během dne mají děti okolo třetího roku, udržet moč během spánku by měly umět déle, někdy okolo pátého roku života.

Příčinou nočního pomočování, které je v tomto případě o něco závažnější, může být špatný návyk příjmu a výdeje tekutin, což jde v rámci možností upravit pravidelným pitným režimem a omezeným přísunem tekutin před spánkem.

Za další příčinu je považována porucha sekrece hormonu, který ovlivňuje produkci moči. Mezi méně časté příčiny patří dědičnost nebo nějaké onemocnění nervového systému či porucha spánku, jakou je třeba náměsíčnost.

Patrný vliv na noční pomočování může mít i samotné složení pitného režimu dítěte. U dětí nelze moc předpokládat nadměrné pití kofeinových nápojů, ovšem neblahý vliv mají i silné ovocné džusy nebo kakao.

Mnohokrát tomu jde i předejít

Důsledkem enurézy jsou četné psychické následky. Dítě se velice často cítí méněcenné, má nízké sebevědomí, má sociální handicap a cítí se velice napjatě a nepohodlně.

Už jen proto je vhodné vyhledat pomoc lékaře. Nejprve musí lékař vyloučit nějaké závažnější onemocnění, tedy dítě absolvuje několik vyšetření, než je u něho enuréza diagnostikována.

Prvním léčebným krokem je úprava pitného režimu dítěte. Je důležité, aby dítě pilo častěji a v menších dávkách a omezilo příjem tekutin ve večerních hodinách.

Dále je třeba nedávat dítěti na noc pleny, neboť pleny problém s pomočováním nevyřeší. Také je možno dítěti podávat medikaci, která snižuje tvorbu moči, ovšem pouze po důkladném zvážení.

Také je možné dítěti pořídit tzv. enuretický alarm, který se spustí vždy při začátku močení a dítě je nuceno vstát a dojít si na toaletu. Pokud jsou problémy dítěte s močením způsobeny nějakým traumatem, je na místě psychoterapie.

Při dodržování veškerých doporučení lékaře se však dítě zpravidla během několik měsíců enurézy definitivně zbaví.

Problémy se spánkem u dětí

Problémy se spánkem u dětí jsou stále častějším problémem, se kterým se dnes potýká mnoho rodičů. I když je normální, že děti mají občas potíže se spánkem, přetrvávající problémy se spánkem mohou mít škodlivý vliv na jejich vývoj a pohodu.

Problémy se spánkem u dětí mohou být způsobeny různými faktory, včetně genetiky, prostředí a tělesných nebo duševních zdravotních problémů.

Mezi běžné příčiny problémů se spánkem u dětí patří špatná spánková hygiena, úzkost, spánková apnoe a nespavost. Je důležité si uvědomit, že problémy se spánkem se mohou vyskytnout také v důsledku tělesných nebo duševních zdravotních problémů, jako jsou deprese nebo ADHD.

Při snaze rozpoznat problémy se spánkem u dětí by si rodiče měli všímat řady příznaků a symptomů. Mezi ně mohou patřit potíže s usínáním, časté probouzení během noci nebo příliš časné ranní vstávání.

Mezi další příznaky, na které je třeba si dát pozor, patří změny nálady, podrážděnost a denní únava.

Pokud vaše dítě trpí problémy se spánkem, můžete mu pomoci několika způsoby. Zaprvé je důležité zajistit, aby vaše dítě mělo pravidelný režim před spaním.

Ten by měl zahrnovat chození do postele každý večer ve stejnou dobu, omezení používání elektronických zařízení a vyhýbání se kofeinu a sladkým svačinám před spaním.

Kromě toho je důležité vytvořit v ložnici uklidňující prostředí a zajistit, aby se vaše dítě cítilo pohodlně.

V neposlední řadě je důležité, abyste se v případě, že problémy se spánkem vašeho dítěte přetrvávají, obrátili na lékaře. Lékař nebo odborník na spánek vám může poskytnout další rady a podporu.

V případě potřeby mohou také doporučit změnu životního stylu nebo léčbu, například kognitivně-behaviorální terapii nebo léky.

Závěrem lze říci, že problémy se spánkem u dětí jsou běžným problémem, se kterým se dnes potýká mnoho rodičů.

Pochopením příčin problémů se spánkem u dětí, rozpoznáním příznaků a symptomů a podniknutím kroků k vytvoření uklidňujícího prostředí v ložnici mohou rodiče svým dětem pomoci k lepšímu spánku.

Pokud problémy se spánkem přetrvávají, je důležité obrátit se na lékaře, který poskytne další rady a léčbu.

Jak předejít problémům se spánkem u dětí

 • Stanovte si důsledný režim před spaním: Zavedení důsledného režimu před spaním pomáhá dětem pochopit, kdy je čas jít spát, a také jim pomáhá uvolnit se a připravit se na spánek. Tato rutina by měla zahrnovat koupel, čtení knížky a čištění zubů.
 • Stanovte konzistentní čas buzení: Nastavení jednotného času buzení pomáhá dětem, aby se během noci dostatečně vyspaly, a pomáhá vytvořit zdravý spánkový režim.
 • Omezte čas strávený u obrazovky: Příliš mnoho času stráveného u obrazovky před spaním může narušit schopnost dítěte usnout. Snažte se omezit čas strávený u obrazovky alespoň na hodinu před spaním a všechny obrazovky držte mimo ložnici.
 • Udržujte v ložnici tmu a ticho: Tmavá a tichá ložnice pomáhá dětem rychleji usnout a déle vydržet spát. Udržujte v místnosti co největší tmu a použijte přístroj s bílým šumem nebo ventilátor, který pomůže zablokovat jakýkoli vnější hluk.
 • Zavedení režimu před spaním: Zavedení relaxačního režimu před spaním pomáhá dětem uklidnit se a připravit se na spánek. To může zahrnovat koupel, čtení knihy nebo poslech uklidňující hudby.
 • Podporujte fyzickou aktivitu: Pravidelná fyzická aktivita pomáhá snižovat stres a unavit tělo, což může dětem pomoci snadněji usnout. Povzbuzujte své dítě, aby se během dne trochu hýbalo, například aby šlo na procházku nebo si zahrálo nějakou hru.
 • Vyhýbejte se kofeinu: Kofein může narušit schopnost dítěte usnout a zůstat spát. Vyhněte se podávání kofeinu dítěti, zejména v době před spaním.

Dodržováním těchto rad můžete dítěti pomoci, aby se vyspalo tak, jak potřebuje, a předejít problémům se spánkem. Spánek je pro vývoj dítěte zásadní, proto je důležité vytvořit dítěti zdravé prostředí pro spánek.

Zajímavosti o dětském spánku

Spánek dětí je důležitou součástí jejich celkového zdraví a pohody. Je nezbytný pro tělesný a duševní vývoj a může mít významný vliv na chování dítěte. S ohledem na to vám přinášíme několik zajímavých faktů o dětském spánku.

 • Novorozenci hodně spí: Novorozenci obvykle spí 16 až 18 hodin denně, přičemž většinu této doby stráví hlubokým spánkem. Jak děti rostou, jejich spánkový režim se začíná měnit a začínají si vytvářet pravidelný spánkový rozvrh.
 • Boj s usínáním: Není neobvyklé, že děti mají potíže s usínáním. Mezi běžné příčiny problémů s usínáním patří úzkost, strach, hlad a nadměrná stimulace.
 • Zdřímnutí je důležité: Zdřímnutí je důležitou součástí spánkového režimu dítěte. Většina batolat potřebuje během dne zdřímnout, aby zůstala bdělá a plná energie. Malé děti by si měly každý den zdřímnout alespoň na jednu hodinu.
 • Příliš mnoho času stráveného u obrazovky může narušit spánek: Příliš mnoho zábavy u obrazovky může narušit spánek dítěte. Modré světlo vyzařované obrazovkami může potlačovat produkci melatoninu, což dětem ztěžuje usínání. Doporučuje se, aby se děti vyhýbaly obrazovkám alespoň dvě hodiny před spaním.
 • Spánek reguluje náladu: Nedostatek spánku u dětí může vést k podrážděnosti, hyperaktivitě a potížím se soustředěním. Na druhou stranu přiměřený spánek může pomoci regulovat náladu dítěte a zlepšit jeho duševní a fyzickou pohodu.

To je jen několik zajímavých faktů o dětském spánku. Je důležité, aby rodiče pochopili, jak spánek ovlivňuje vývoj a chování jejich dětí, a aby zajistili, že jejich děti budou mít každou noc dostatek spánku.

ZDROJE:

Hartl P. (2004) – Stručný psychologický slovník, Praha. Portál.

Gut, J. (1999). Pomočování u d tí (2. rozš. vyd.). Praha: Galén.

Válková, Z., & Univerzita, K. (1971). Enuresis a jiné poruchy močení (1. vyd.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Enuresis nocturna není důvod k panice. (24. srpen 2010). získáno z http://www.klinikazdravi.cz/novinky/operace-a-zakroky/enuresis-nocturna-neni-duvod-k-panice

Velký lékařský slovník – Enuresis nocturna. (n. d.). získáno z: http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/enuresis-nocturna-2

© 2023 Vozo.cz | Nakódoval Leoš Lang