Světové mozky o mozku

Zájem člověka o jeho nejvyšší řídící centrum byl vždy zahalen tajemstvím a mýty. V průběhu času se proměňovaly jednotlivé teorie, zpřesňovala lokalizace jednotlivých center nebo se lépe vysvětloval jejich význam. Přestože dnes je k dispozici více možností ke zkoumání mozku, neznamená to, že se jedná o objevení podstaty mozku nebo naopak, že staré teorie zkrátka… Pokračovat ve čtení Světové mozky o mozku

Publikováno
V rubrikách Magazín

Hola hola, zápis na ZŠ volá

Vstup do základní školy je pro dítě velkou změnou v jeho doposud nerušeném životě. Nové prostředí, kamarádi, pravidla, málo hraní, zodpovědnost, úkoly a povinnosti. Již samotný výčet změn je velmi stresující. Na školu je dítě celé předškolní období pečlivě připravováno. A to nejen v rámci mateřské školy, ale především doma. O školní připravenosti a zralosti rozhoduje… Pokračovat ve čtení Hola hola, zápis na ZŠ volá

Publikováno
V rubrikách Magazín

Disociální porucha osobnosti – když druzí jsou jen věci

Pokud se člověku někdy stalo, že na něj působil druhý chladně, s nezájmem o cítění a bezohledně ke společenským normám, pravidlům a závazkům, neměl by ho soudit, možná trpí disociální poruchou osobnosti. Existují různé definice pojmu osobnost. Obecně lze říci, že je to celek, který se skládá z biologických, psychologických a sociálních aspektů. Osobnost je… Pokračovat ve čtení Disociální porucha osobnosti – když druzí jsou jen věci

Publikováno
V rubrikách Magazín

Co se stane, když se zamiluje pacient do svého terapeuta?

Při psychoterapii se vytváří zvláštní emoční pouto mezi pacientem a terapeutem. Tento jev se označuje jako přenos. Někdy může tento specifický vztah přerůst až v lásku. Při psychoterapii se vytváří zvláštní emoční vztah pacienta k terapeutovi. Zatímco klient otevřeně vypráví o svých zážitcích, vzniká určité spojení. Tento jev označujeme jako přenos. Je to psychoanalytický fenomén,… Pokračovat ve čtení Co se stane, když se zamiluje pacient do svého terapeuta?

Publikováno
V rubrikách Magazín

Zapomínání podle Freuda

Každému se určitě někdy stalo, že při rozhovoru zapomněl nějaké slovo, měl pocit, že ho má na jazyku, ale ne a ne si vzpomenout? Freud na tyto situace měl svůj vlastní a osobitý názor. Freud se tématu zapomínání věnoval ve své knize Psychopatologie všedního života, kde popisuje mnoho případů, kdy dochází k zapomenutí a znovuvybavení… Pokračovat ve čtení Zapomínání podle Freuda

Publikováno
V rubrikách Magazín

Když dítě trpí aneb problém sexuálního zneužívání

Sexuálně zneužité dítě? To se opravdu děje i v této společnosti. Kdo by byl schopen něco takového udělat a proč? Kolik dětí trpí? Lze tomu nějak zabránit? Sexuální zneužívání je závažný problém, který se týká lidí všech věkových kategorií, pohlaví a prostředí. Je definováno jako jakýkoli nechtěný sexuální kontakt, od dotyků až po znásilnění, a… Pokračovat ve čtení Když dítě trpí aneb problém sexuálního zneužívání

Publikováno
V rubrikách Magazín

Posttraumatická stresová porucha

Silné trauma pro člověka představuje velmi zatěžující situaci. Co se ale skrývá za opravdu velkými traumaty a jak se člověk může vypořádat s posttraumatickou stresovou poruchou? V důsledku prožití silného traumatu může dojít k rozvoji posttraumatické stresové poruchy (dále PTSD). Tato porucha je pak charakterizována nepřátelským nebo nedůvěřivým postojem ke světu, sociální zdrženlivostí, pocitem prázdnoty… Pokračovat ve čtení Posttraumatická stresová porucha

Publikováno
V rubrikách Magazín

Vliv počasí a podnebí na agresivitu

Existuje několik teorií o tom, proč vznikají konflikty, kde vznikají častěji, a co vlastně spouští v lidech agresivní chování. Žádná z nich však nevysvětluje všechny aspekty agrese a není tudíž plně uspokojující. Vědci se nyní pokusili vytvořit teorii, která by vysvětlovala agresivní a konfliktní chování. Tuto teorii založili na klimatických podmínkách oblastí, ve které konflikty vznikají. Teorie… Pokračovat ve čtení Vliv počasí a podnebí na agresivitu

Publikováno
V rubrikách Magazín

Jak být úspěšný?

Úspěch je něco, o co v životě všichni usilují, ale může být těžké určit, co to vlastně znamená. Každý má jiné cíle a sny, a proto je logické, že i úspěch je pro každého jednotlivce jiný. Existují však určité kroky, které pomohou dosáhnout úspěchu v jakémkoli úsilí, kterému se člověk věnuje. Zde je několik tipů,… Pokračovat ve čtení Jak být úspěšný?

Publikováno
V rubrikách Magazín

Sourozenecké konstelace – prvorozené dítě

Prvorozené nelze přehlédnout. Dle pořadí, ve kterém se dítě do rodiny narodí, se učí přizpůsobovat jedno druhému, dělit se, hádat se, přátelit se, bojovat proti sobě nebo se ctít. Dítě se tímto přirozeným způsobem učí přijmout svou pozici. Právě prvorození jsou lidmi, které bez přestání něco žene k těm nejvyšším cílům v jejich oboru. Proč… Pokračovat ve čtení Sourozenecké konstelace – prvorozené dítě

Publikováno
V rubrikách Magazín